Aktualności

Oświadczenie Prasowe – Cała polska walczy o konopie

Data wpisu : Maj 9, 2011 | Autor : | Kategoria : Aktualności


Global Marijuana March / Marsz Wyzwolenia Konopi jest to szereg corocznych, pokojowych manifestacji na rzecz legalizacji konopi. W tym roku odbędzie się on w kilkuset miastach na całym Świecie, w tym w Krakowie (29.04), Poznaniu (7.05), Rybniku (13.05), Katowicach (20.05),  Zielonej Górze (21.05), Warszawie (28.05), Szcecinie (4.06)

Marsz jest organizowany od 1999 r., a wyrósł on z corocznych manifestacji w Nowym Jorku. Pomysłodawcą globalnych marszy był Dana Beal, założyciel organizacji Cures-not-Wars. W 2010 r. miał on miejsce w ponad 600 miastach, a od 7 lat odbywa się również w Polsce.
Tysiące ludzi zbierają się na nim, aby zademonstrować swe niezadowolenie z prohibicyjnej polityki narkotykowej, narzucanej części krajów ze względu na konwencje międzynarodowe, a w części przyjętej przez populistycznych polityków i społeczeństwo mamione mitami i błędnymi stereotypami na temat narkotyków. W przypadku tej manifestacji działania koncentrują się głównie na konopiach – ma ona pokazać, jak wiele osób z wszelakich środowisk popiera liberalną politykę wobec tej rośliny, przy czym marsze zawsze są pokojowe i przebiegają w miłym, nie agresywnym klimacie, co dodatkowo uwydatnia pozytywne intencje zarówno ich uczestników jak i organizatorów.

Aktywnie włączając się w dyskusję o prawie narkotykowym i swobodzie obywateli w dysponowaniu własnym zdrowiem,  apelujemy o respektowanie praw użytkowników i uwzględnienie przez stronę rządową naszych postulatów.
Przekonani o nieskuteczności prohibicyjnej Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii, jak i głębokiej niesprawiedliwości oraz nieposzanowaniu praw człowieka, przejawiającymi się kryminalizowaniem i represjami wobec konsumentów miękkich używek, zamierzamy protestować przeciw obowiązującej polityce.
W rezultacie polityki, która marginalizuje użytkowników środków psychoaktywnych, alternatywnych względem alkoholu i tytoniu, a stawiającej na równi wszystkie nielegalne środki, obserwuje się wzrost przestępczości zorganizowanej wokół nielegalnego handlu, jak i nadzwyczajną popularność tzw. dopalaczy w naszym kraju.

how to enlarge penile length naturally

Zgodnie z ideą redukcji szkód, popieraną m.in. przez Polską Sieć Polityki Narkotykowej oraz autorytety z dziedziny terapeutyki uzależnień, oczekujemy, że podążając za trendami europejskimi państwo zacznie przeznaczać środki na uświadamianie i edukację obywateli (szczególnie nieletnich), zamiast na: utrzymywanie więźniów, orzecznictwo sądowe (30 tysięcy osób rocznie skazanych za niewielkie ilości w tym 9 tysięcy na karę więzienia – dane rok 2009)  i ściganie okazjonalnych użytkowników konopi (koszt ok. 80mln złotych rocznie – badania Instytut Spraw Publicznych, 2009).
Oprócz powyższych, zamierzamy przypomnieć opinii publicznej, iż w ciągu 10-u lat obowiązywania restrykcyjnego prawa, dostęp do nielegalnych narkotyków wśród nieletnich wzrósł kilkakrotnie, a nierozróżnianie miękkich i twardych używek przez wymiar sprawiedliwości paradoksalnie ułatwia dostęp do bardziej uzależniających i szkodliwych substancji.
Przed wprowadzeniem najbardziej restrykcyjnego prawa w europie (drugiego obok Białorusi), sądy w Polsce w roku 1999 skazały za narkotyki:

ogólnie – 2910 osób
w tym dilerów – 1714

W roku 2007 po sześciu latach obowiązywania bezwzględnej ustawy dochodzimy do zastraszających wniosków ! Wzrost wykrywalności przestępstw wzrósł o 1500% podczas gdy liczba zamkniętych przez policje dilerów narkotyków spadła 2 krotnie:

ogólnie – 20438 osób
w tym dilerów – 832 !

W obliczu palącej potrzeby modyfikacji prohibicyjnego prawa w Polsce, postulujemy zniesienie kary za posiadanie oraz dekryminalizację hodowli (do 3-ech roślin) na własny użytek, lub dopuszczenia rejestrowanych społecznych klubów konopnych (cannabis social clubs) dla wąskich grup użytkowników, celem redukcji patologii czarnego rynku.

Inicjatywa Konopna | konopie.info

zp8497586rq